IT Dialog Sp. z o.o
ul. Jana Kazimierza 16, lok. 416
01-248, Warszawa